جرثقیل سقفی دو پل
جرثقیل سقفی دو پل
جرثقیل سقفی دو پل: با توجه به مقاومت بالای آن در برابر تنش های وارد شده و تحمل بارها سنگین و همچنین استقرار موقعیت کالسکه و سیستم راهبری عرضی در بالای این تیرک ها، از این نوع جرثقیل اکثرا در صنایع سنگین از آن استفاده می کنند.
ظرفیت این نوع جرثقیل ها بالای 10 تن بوده که با توجه به طراحی های مختلف کاربرد متفاوتی را دارند.
 

با توجه به مقاومت بالای آن در برابر تنش های وارد شده و تحمل بارها سنگین و همچنین استقرار موقعیت کالسکه و سیستم راهبری عرضی در بالای این تیرک ها، از این نوع جرثقیل اکثرا در صنایع سنگین از آن استفاده می کنند.
ظرفیت این نوع جرثقیل ها بالای 10 تن بوده که با توجه به طراحی های مختلف کاربرد متفاوتی را دارند.