گریدر
گریدر

گریدر: گریدر ها برای تسطیح و اتمام کارهای خاکی ، برای ساخت جاده های خاکی و پخش مواد سست مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین برای اصلاح شیب و مخلوط کردن شن و ماسه مورد استفاده قرار می گیرد. شامل یک تیغه زاویه دار به طول 3 تا 4 متر می باشد که روی شاسی نصب می شود و بر روی چرخ ها قرار می گیرد.