کامیون کمپرسی
کامیون کمپرسی

کامیون کمپرسی: از این دستگاه برای حمل مواد مختلف در فواصل دور استفاده می شود و شامل یک اتاقک برای نگه داشتن مواد می باشد که برای حمل شن و ماسه، حمل خاک ، سنگریزه و ...  به صورت چرخ لاستیکی وجود دارد .