دامپ تراک
دامپ تراک

دامپ تراک:  از دامپ تراک برای حمل و نقل مواد در حجم بالا از یک مکان به مکان دیگر استفاده می شود.دامپ تراک ها شامل یک اتاقک بزرگ برای حمل بار و چرخ های لاستیک بزرگ می باشند.و بیشتر در معادن مورد استفاده قرار می