لیفتراک برقی
لیفتراک برقی

لیفتراک برقی: لیفتراک های برق چون هیچ آلایندگی ندارند، با نام لیفتراک دوستدار محیط زیست شناخته می‌شوند. این نوع لیفتراک کاملا بدون سر و صدا بوده و با در نظر گرفتن وزن کمتری که باتری آن دارد، این باتری مانند وزنه تعادل عمل خواهد کرد. پس این دستگاه دارای اندازه کوچکتری است و حرکت آن بسیار روان می باشد.