جرثقیل موبایل لوکوموتیو
جرثقیل موبایل  لوکوموتیو

جرثقیل موبایل لوکوموتیو: همین طور که از نام یدک کش مشخص است از این نوع دستگاه به منظور کشنده بار در انبار ها استفاده می گردد. یدک کش ها به عنوان راهکاری مناسب برای تاثیر گذاری در ارائه خدمات بهتر ، کاهش هزینه های زمانی و بهبود زمان جابه جایی بار شناخته می شوند. هر روزه به جهت بهبود عملکرد سازمان های مختلف نیاز به تجهیزات اتوماسیون و سیستم لاجستیک را بیش از پیش احساس می کنند. تجهیزات مورد استفاده در سیستم لاجستیکی در انبار ها سعی کرده این نیاز ها را با ارائه راهکار های مختلف پاسخ گو باشد یدک کش ها در نوع های برقی و دیزلی یکی از بهترین گزینه های مورد استفاده در کارگاه ها، فرودگاه ها و انبار های متوسط و بزرگ می باشند.  یدک کش ها از قدرت بالایی برای جابه جایی بار برخوردار هستند.