سیستم های اعلام حریق
سیستم های اعلام حریق

یک سیستم اعلام حریق مجموعه ای از تجهیزات اعلام حریق نظیر دتکتور دود، حرارت، شعله و گاز است که برای تشخیص علائم حریق و هشدار دادن از طریق آژیرها و فلاشرها استفاده می شود. طراحی، اجرا و استفاده درست از این سیستم، میتواند جلوی بسیاری از خطرات جانی و مالی را بگیرد.

انواع سیستم های اعلام حریق:

الف) سیستم اعلام حریق انفرادی 

ب) سیستم های اعلام حریق مرکزی 
سیستم های اعلام حریق مرکزی به دو دسته تقسیم می شوند: سیستم های دستی و سیستم های اتوماتیک
سیستم های اتوماتیک نیز دارای دو نوع می باشند که عبارتند از: 
سیستم های متعارف  (Conventional)
سیستم اعلام حریق آدرس پذیر(Addressable)