جرثقیل موبایل چرخ لاستیکی - بوم خشک
جرثقیل موبایل چرخ لاستیکی - بوم خشک

جرثقیل موبایل چرخ لاستیکی - بوم خشک: از این نوع جرثقیل ها با توجه به شرایط فیزیکی به ندرت استفاده می شود. جابجایی و حمل و نقل با توجه به طراحی توسط خود دستگاه انجام می شود ولی از معایب آن مونتاژ و دمونتاژ بوم موقع جابجایی می باشد.