جرثقیل برجی با پایه ثابت دفنی نوع انکر بولت
جرثقیل برجی با پایه ثابت دفنی نوع انکر بولت

جرثقیل برجی با پایه ثابت دفنی نوع انکر بولت: این نوع اتصال یکی از نصب های جرثقیل برجی با پایه دفنی می باشد که در تاورکرین ها زیاد مرسوم نیست  و در این نوع پایه های نگهدارنده دفنی از انکر بولت به جای پایه تثبیت استفاده می شود. مشخصات لازم برای انکر بولت ها و ابعاد فونداسیون باید متناسب با کاتالوگ سازنده، ظرفیت و ارتفاع دستگاه باشد.