جرثقیل برجی با پایه ثابت کالسکه
جرثقیل برجی با پایه ثابت کالسکه

جرثقیل برجی با پایه ثابت کالسکه: در این نوع از برپایی تاورکرین ها با توجه به محدودیت های کارفرما برای اجرای فونداسیون و یا تغییرات متعدد در محل پروژه پایه برج به صورت دفنی نبوده و بر روی یک کالسکه با وزنه های مشخص به صورت کانتر بالانس استقرار می یابد. میزان وزنه های کانتر بالانس، نحوه چیدمان، شرایط چیدمان، جنس وزنه ها و همچنین بستر لازم برای استقرار در کاتالوگ سازنده ارائه می گردد.