بالابر حمل بار خودروئی
بالابر حمل بار خودروئی

بالابر حمل بار خودروئی : این نوع بالابر در تعمیرگاه ها و کارواش ها مورد استفاده قرار می گیرند و این امکان می دهند تا در ارتفاع و زمان مورد نیاز به تعمیر و یا تمیز کردن خودرو بپردازند. این وسیله بسیار کاربردی است و تمیرگاه ها را از وجود چاله ی مکانیکی بی نیاز می کند.  جک بالابر خودرو تعمیرگاهی از سیستم هیدرولیکی استفاده می کند. مکانیزم هیدرولیکی به دلیل امنیت بالا و استحکام و همچنین توانایی عالی در تحمل وزن خودرو ها بسیار مورد توجه قرار می گیرد. بالابر های خودروئی در دو نوع دو ستون و چهار ستون ساخته می شوند.