اندازه گیری چاه ارت
اندازه گیری چاه ارت

اندازه گیری چاه ارت: بسیاری از سیستم‌ها و تجهیزات الکتریکی برای تخلیه‌ی جریان‌های ناگهانی باید به زمین متصل شوند. به عبارتی اتصال بدنه این تجهیزات به زمین باعث هدایت جریان‌های سرگردان و پیشگیری از بروز خطرات جانی ناشی برق گرفتگی خواهد شد. سیستمی که جریانات الکتریکی را به زمین هدایت می‌کند،سیستم ارت یا چاه ارت می‌نامند.
چاه ارت محافظ جان انسان در هنگام نشت ناخواسته جریان الکتریکی است. امروزه از سیستم ارتینگ به شکل گسترده‌ای در صنایع نفت، پتروشیمی، ساختمان‌سازی و مخابرات استفاده می‌شود. تمامی تابلو برق‌های صنعتی و ساختمانی، دکل‌های مخابراتی و ماشین‌آلات صنعتی و کارگاهی باید به سیستم ارتینگ متصل باشند.