سیم بکسل (Wire Rop)
سیم بکسل (Wire Rop)

سیم بکسل (Wire Rop): یک نوع دیگر از ادوات باربرداری سیم بکسل می باشد که در اکثر باربرداری ها از آن استفاده می شود . سیم بکسل ها با توجه به ظاهر خشن بیشتر در بار های فولادی استفاده می شود. با توجه به شرایط استفاده می توان از ادوات دیگر مانند حلقه ، شگل و یا قلاب به همراه سیم بکسل استفاده کرد.