ورق گیر
ورق گیر

ورق گیر: اکثرا در صنایع فولادی برای حفظ ایمنی در باربرداری برای ورق های فولادی از ورق گیر استفاده می شود.
ورق گیر ها بر اساس میزان بازشدگی گیره و ظرفیت آن انتخاب می شوند